دسته اکتینیدیا

Actinidia: خواص مفید و منع مصرف برای استفاده
اکتینیدیا

Actinidia: خواص مفید و منع مصرف برای استفاده

Actinidia نماینده یک خانواده بزرگ از لیان درخت است که در آب و هوای نیمه گرمسیری گسترده شده است. این گیاهان به طور موفقیت آمیز از دوره پیش دبستانی، سازگاری با شرایط مختلف، از جمله آب و هوای معتدل. ترکیب شیمیایی actinidia با توجه به طعم actinidia شبیه به آناناس است.

ادامه مطلب
Загрузка...
اکتینیدیا

Actinidia: خواص مفید و منع مصرف برای استفاده

Actinidia نماینده یک خانواده بزرگ از لیان درخت است که در آب و هوای نیمه گرمسیری گسترده شده است. این گیاهان به طور موفقیت آمیز از دوره پیش دبستانی، سازگاری با شرایط مختلف، از جمله آب و هوای معتدل. ترکیب شیمیایی actinidia با توجه به طعم actinidia شبیه به آناناس است.
ادامه مطلب
Загрузка...