دسته کروکوس پاییز

توت فرنگی مناسب و مراقبت مناسب
توت فرنگی

توت فرنگی مناسب و مراقبت مناسب

آماده سازی خاک برای کاشت توت فرنگی توت فرنگی در چندین سال در یک مکان رشد می کند. آماده سازی خاک نیاز به توجه ویژه دارد، زیرا عملکرد توت ها به تهیه اولیه صحیح بستگی دارد. ابتدا باید یک سایت را انتخاب کنید باید یک منطقه مسطح با نور خورشید خوب باشد. در واقع، به علت فقدان نور خورشید کافی، برداشت بدی از توت فرنگی وجود خواهد داشت.

ادامه مطلب
کروکوس پاییز

انواع اصلی از Crocus پاییز

گل کرتوس پاییز یک گیاه چند ساله است، نام دیگری که kolhikum است. این گیاه نماینده خانواده چند ساله است، نوعی گل چندساله است. شایع ترین کالیکوم در آسیا (مرکز و غرب)، آفریقا (شمال)، اروپا، مدیترانه ای است. بیش از 60 نوع گل در حال حاضر شناخته شده و شرح داده شده است.
ادامه مطلب