دسته انواع چغندر

با بهترین گونه های چغندر آشنا شوید
انواع چغندر

با بهترین گونه های چغندر آشنا شوید

چغندرقند یک فرهنگ بسیار متنوع است. چند گونه از این فرهنگ وجود دارد، و همه آنها در ظاهر، طعم و دامنه آنها متفاوت است. این چغندر که ما برای تهیه بورچت استفاده می کنیم، اتاق غذاخوری نامیده می شود. چغندر علوفه بخش مهمی از رژیم غذایی حیوانات خانگی است.

ادامه مطلب
Загрузка...
انواع چغندر

با بهترین گونه های چغندر آشنا شوید

چغندرقند یک فرهنگ بسیار متنوع است. چند گونه از این فرهنگ وجود دارد، و همه آنها در ظاهر، طعم و دامنه آنها متفاوت است. این چغندر که ما برای تهیه بورچت استفاده می کنیم، اتاق غذاخوری نامیده می شود. چغندر علوفه بخش مهمی از رژیم غذایی حیوانات خانگی است.
ادامه مطلب
انواع چغندر

انواع معمولی چغندر علوفه

در میان تمام انواع چغندر، علوفه محل ارزشمندی را می گیرد. این غذای ضروری در زمستان برای حیوانات خانگی است. او توسط گاوهای شیری، خوک ها، خرگوش ها، اسب ها مورد احترام است. این گیاه غنی از فیبر، پکتین، فیبر غذایی، کربوهیدرات ها، نمک های معدنی و پروتئین است. چغندر طی دوره تغذیه حیوانات با تغذیه خشک، عملکرد شیر را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.
ادامه مطلب
Загрузка...