دسته بوگاتیر

ما با بهترین نمک فلفل شیرین آشنا می شویم
بوگاتیر

ما با بهترین نمک فلفل شیرین آشنا می شویم

انواع مختلف و هیبرید فلفل شیرین که در مناطق ما رشد می کنند در خارج از کشور تولید می شوند. و بسیاری از آنها بسیار مولد هستند. البته، آنها نیاز به مراقبت بیشتری دارند، اما باغبانان ما نمی ترسند. اما اغلب آنها از گونه هایی استفاده می کنند که نیاز به نگهداری دقیق ندارند.

ادامه مطلب
Загрузка...
بوگاتیر

انواع محبوب هلو: توصیف، راهنمایی در مورد مراقبت

در حال حاضر شما می توانید یک درخت گیلاس هلو را در هر باغ مشاهده کنید. اما همیشه برداشت آن نمی تواند مالک باشد. چرا؟ مطمئنا مراقبت از درخت نامناسب بود. قبل از اینکه هر گزینه را انتخاب کنید، باید با ویژگی های انواع مختلفی آشنا شوید. در واقع، برای هلو آب و هوای منطقه ای که در آن توسعه خواهد یافت، ترکیب خاک و مکان انتخاب شده برای رشد بسیار مهم است.
ادامه مطلب
بوگاتیر

ما با بهترین نمک فلفل شیرین آشنا می شویم

انواع مختلف و هیبرید فلفل شیرین که در مناطق ما رشد می کنند در خارج از کشور تولید می شوند. و بسیاری از آنها بسیار مولد هستند. البته، آنها نیاز به مراقبت بیشتری دارند، اما باغبانان ما نمی ترسند. اما اغلب آنها از گونه هایی استفاده می کنند که نیاز به نگهداری دقیق ندارند.
ادامه مطلب
Загрузка...