دسته دانه های گندم سیاه

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله
تولید با تقسیم بوش

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله

امروز اکیناسه برای اهداف زینتی و به عنوان گیاه دارویی در اروپا، آمریکای شمالی، قفقاز و روسیه رشد می کند. در طب سنتی و سنتی، و از برگ گیاه، گل و ریشه استفاده کنید. رشد اکیناسه از طریق نهال هیچ گونه مشکلی در رشد اکیناسه وجود ندارد.

ادامه مطلب
دانه های گندم سیاه

تکنولوژی کشت گندم سیاه: کاشت، مراقبت و برداشت

خرید گندم سیاه در فروشگاه و فرنی گندم سیاه، ما حتی فکر نمی کنم در مورد این که چگونه این گیاه رشد می کند و چه مرحله گندم سیاه را قبل از رفتن به قفسه های فروشگاه فکر می کنم. بگذارید جزئیات را در نظر بگیریم که چطور گندم سیاه است، چگونه رشد می کند و هر مرحله در کشت گندم سیاه اهمیت دارد.
ادامه مطلب