دسته کاردینال

بهترین در جدول شما: گوجه فرنگی صورتی
کاردینال

بهترین در جدول شما: گوجه فرنگی صورتی

اگر شما داستان را بخوانید، می توانید بر روی یک واقعیت جالب تمرکز کنید. ترجمه شده از اسپانیایی، گوجه فرنگی "سیب طلایی" است. این میوه ها به طور کامل نام خود را، و به ویژه - گوجه فرنگی صورتی، توجیه می کنند. در برخی جنبه ها، این نوع گوجه فرنگی بسیار بهتر از خویشاوندان آن است - گوجه فرنگی قرمز.

ادامه مطلب
Загрузка...
کاردینال

بهترین در جدول شما: گوجه فرنگی صورتی

اگر شما داستان را بخوانید، می توانید بر روی یک واقعیت جالب تمرکز کنید. ترجمه شده از اسپانیایی، گوجه فرنگی "سیب طلایی" است. این میوه ها به طور کامل نام خود را، و به ویژه - گوجه فرنگی صورتی، توجیه می کنند. در برخی جنبه ها، این نوع گوجه فرنگی بسیار بهتر از خویشاوندان آن است - گوجه فرنگی قرمز.
ادامه مطلب
Загрузка...