دسته هویج در بهار رشد می کند

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله
تولید با تقسیم بوش

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله

امروز اکیناسه برای اهداف زینتی و به عنوان گیاه دارویی در اروپا، آمریکای شمالی، قفقاز و روسیه رشد می کند. در طب سنتی و سنتی، و از برگ گیاه، گل و ریشه استفاده کنید. رشد اکیناسه از طریق نهال هیچ گونه مشکلی در رشد اکیناسه وجود ندارد.

ادامه مطلب
هویج در بهار رشد می کند

هویج کاشت بهار: بهترین راهنمایی

هویج، که ما برای استفاده در آشپزی استفاده می کنیم، در علم "هویج کاشت" نامیده می شود. این یک زیرگونه از هویج وحشی است که یک گیاه دو ساله است. تقریبا 4000 سال پیش، هویج برای اولین بار کشت شد و برای غذا استفاده شد. از آن زمان، این محصول ریشه تبدیل شده است بخشی جدایی ناپذیر از بسیاری از غذاهای آماده شده در غذاهای داخلی.
ادامه مطلب