دسته کوکیدوزیس

نحوه استفاده از دارو "Baykoks": دوز و روش مصرف
کوکیدوزیس

نحوه استفاده از دارو "Baykoks": دوز و روش مصرف

یک بیماری مانند کوکیدوز در خرگوش ها بسیار رایج است. این یک بیماری مهاجم ناشی از کوکیدی، انگلی است. این بیماری روی روده و کبد تاثیر می گذارد. بنابراین، بسیاری از دامداران با خود دارو "Baykoks". کاربرد آن اجازه می دهد تا برای رسیدن به یک نتیجه مثبت در تمام مراحل.

ادامه مطلب
Загрузка...
کوکیدوزیس

نحوه استفاده از دارو "Baykoks": دوز و روش مصرف

یک بیماری مانند کوکیدوز در خرگوش ها بسیار رایج است. این یک بیماری مهاجم ناشی از کوکیدی، انگلی است. این بیماری روی روده و کبد تاثیر می گذارد. بنابراین، بسیاری از دامداران با خود دارو "Baykoks". کاربرد آن اجازه می دهد تا برای رسیدن به یک نتیجه مثبت در تمام مراحل.
ادامه مطلب
Загрузка...