گلابی Kolonovidny

گلابی های Kolonovidnye: انواع، راهنمایی در مورد مراقبت و کاشت

انواع درختان ستاره ای متعلق به انواع میوه های کوتوله هستند. این درختان بسیار کوچک می شوند و در ارتفاع بالاتر از درختان معمولی باغ ها بسیار پایین تر است. این گونه گیاهان با توجه به ظاهر غیر معمول، که بسیار شبیه به ستون است، چنین نامی جالب، "ستون" دریافت می کنند.
ادامه مطلب