دسته بیماری های Cyclamen

انواع اصلی بیماری های سیکلامن و نحوه درمان آنها
بیماری های Cyclamen

انواع اصلی بیماری های سیکلامن و نحوه درمان آنها

Cyclamen یک گیاه چند ساله با شکوه است. گل نسبتا کوچک است با الگوی جالب در برگ های گسترده و گل های درخشان. متاسفانه، سیکلامن مستعد ابتلا به انواع بیماری ها و حملات آفات است که شامل: باکتری ها، ویروس ها و سایر بیماری های طبیعت غیر طبیعی است که از مراقبت نامناسب گل ها آغاز می شود.

ادامه مطلب
Загрузка...
بیماری های Cyclamen

انواع اصلی بیماری های سیکلامن و نحوه درمان آنها

Cyclamen یک گیاه چند ساله با شکوه است. گل نسبتا کوچک است با الگوی جالب در برگ های گسترده و گل های درخشان. متاسفانه، سیکلامن مستعد ابتلا به انواع بیماری ها و حملات آفات است که شامل: باکتری ها، ویروس ها و سایر بیماری های طبیعت غیر طبیعی است که از مراقبت نامناسب گل ها آغاز می شود.
ادامه مطلب
Загрузка...