دسته میوه خشک شده

کشمش: خواص مفید و منع مصرف
میوه خشک شده

کشمش: خواص مفید و منع مصرف

کشمش انگور خشک است که بیشتر در شرق و ساحل دریای مدیترانه محبوب است. این نام از واژه تركی "Üzüm" است كه به صورت "انگور" ترجمه می شود. و هرچند کشمش و انگور خیلی مشترک هستند، اما هنوز خواص و هدف خاصی دارند. بنابراین، ما ویژگی های این محصول را در نظر می گیریم.

ادامه مطلب
Загрузка...
میوه خشک شده

تاریخ: خواص مفید و منع مصرف

تاریخ خرما خرما است. آنها به مدت طولانی برای خواص تغذیه خود ارزشمند هستند. ما ترکیب شیمیایی و مزایای بالقوه بدن را درک می کنیم. ترکیب کالری و شیمیایی آنها به دلیل محتوای بالای کربوهیدرات ها (از طریق گلوکز، فروکتوز، سقز) نشان داده می شوند.
ادامه مطلب
میوه خشک شده

کشمش: خواص مفید و منع مصرف

کشمش انگور خشک است که بیشتر در شرق و ساحل دریای مدیترانه محبوب است. این نام از واژه تركی "Üzüm" است كه به صورت "انگور" ترجمه می شود. و هرچند کشمش و انگور خیلی مشترک هستند، اما هنوز خواص و هدف خاصی دارند. بنابراین، ما ویژگی های این محصول را در نظر می گیریم.
ادامه مطلب
Загрузка...