دسته آبیاری قطره ای

نوار قطره - نحوه انتخاب و نصب
آبیاری قطره ای

نوار قطره - نحوه انتخاب و نصب

نوار قطره بخشی جدایی ناپذیر از طراحی است که زمین را آبیاری می کند. برای اینکه سیستم آبیاری تا حد ممکن کارآمد باشد، لازم است که به طور جدی مساله انتخاب تجهیزات لازم را مورد توجه قرار دهیم. نوار قطره استفاده می شود؟ نوار قطره اجازه می دهد تا ارائه آبیاری مطلوب به تقریبا هر منطقه، صرف نظر از ویژگی های چشم انداز آن است.

ادامه مطلب
Загрузка...
آبیاری قطره ای

نوار قطره - نحوه انتخاب و نصب

نوار قطره بخشی جدایی ناپذیر از طراحی است که زمین را آبیاری می کند. برای اینکه سیستم آبیاری تا حد ممکن کارآمد باشد، لازم است که به طور جدی مساله انتخاب تجهیزات لازم را مورد توجه قرار دهیم. نوار قطره استفاده می شود؟ نوار قطره اجازه می دهد تا ارائه آبیاری مطلوب به تقریبا هر منطقه، صرف نظر از ویژگی های چشم انداز آن است.
ادامه مطلب
Загрузка...