دسته یوستوما

Eustoma، رشد و مراقبت به درستی
یوستوما

Eustoma، رشد و مراقبت به درستی

Eustoma (یا Lisianthus) یک گیاه گلدار از خانواده جنس است. محبوبیت بزرگی در بین تولید کنندگان گل (بریده بریده)، دسته گل تازه ای از اواستوما می تواند در یک گلدان تا سه هفته باقی بماند. در این مقاله ما درباره رشد و مراقبت از اواستوم صحبت خواهیم کرد. تنوع گونه ها امروزه تعداد زیادی از دانه های لیسیانتهوس در بازار وجود دارد.

ادامه مطلب
Загрузка...
یوستوما

Eustoma، رشد و مراقبت به درستی

Eustoma (یا Lisianthus) یک گیاه گلدار از خانواده جنس است. محبوبیت بزرگی در بین تولید کنندگان گل (بریده بریده)، دسته گل تازه ای از اواستوما می تواند در یک گلدان تا سه هفته باقی بماند. در این مقاله ما درباره رشد و مراقبت از اواستوم صحبت خواهیم کرد. تنوع گونه ها امروزه تعداد زیادی از دانه های لیسیانتهوس در بازار وجود دارد.
ادامه مطلب
Загрузка...