دسته بیماری های غاز

چرا غازها بیمار هستند: لیستی از بیماری ها و روش های درمان آنها
بیماری های غاز

چرا غازها بیمار هستند: لیستی از بیماری ها و روش های درمان آنها

بیماری های غازها یک مشکل بسیار دشوار برای کشاورزان است. بیماری های مختلفی به شدت بر تعدادی از غازها در گله تاثیر می گذارند، و همچنین باعث آسیب مواد و زیبایی شناسی می شود. تمام کشاورزان معروف می دانند که بهتر است از یک بیماری جلوگیری کنیم تا محاسبه خسارات به عنوان یک نتیجه. در مقایسه با سایر مرغ ها، غازها بیشتر به بیماری های مختلف حساس هستند.

ادامه مطلب
Загрузка...
بیماری های غاز

چرا غازها بیمار هستند: لیستی از بیماری ها و روش های درمان آنها

بیماری های غازها یک مشکل بسیار دشوار برای کشاورزان است. بیماری های مختلفی به شدت بر تعدادی از غازها در گله تاثیر می گذارند، و همچنین باعث آسیب مواد و زیبایی شناسی می شود. تمام کشاورزان معروف می دانند که بهتر است از یک بیماری جلوگیری کنیم تا محاسبه خسارات به عنوان یک نتیجه. در مقایسه با سایر مرغ ها، غازها بیشتر به بیماری های مختلف حساس هستند.
ادامه مطلب
بیماری های غاز

بیماری های غاز: عفونی و غیر عفونی

مثل تمام حیوانات، مرغ نیز به بیماری ها و ویروس ها حساس هستند. بیماری های غاز یکی از بزرگترین مشکلات میزبان است. آنها بر وضعیت پرندگان تاثیر می گذارند و بر تعداد گله تاثیر منفی می گذارند. از آنجایی که این پرندگان بیشتر از ویروس ها حساس هستند، مهم است بدانیم بیماری هایی که با آنها مواجه می شوند چه علائمی دارند و چه درمان هایی ممکن است.
ادامه مطلب
بیماری های غاز

چگونه برای درمان اسهال در غازها

در بسیاری از مزارع خصوصی، غازها را پرورش می دهند. شما باید بدانید که این پرنده بیشتر به بیماری های مختلف مبتلا است و مراقبت نامناسب دارد. یکی از رایج ترین موارد - اسهال را در نظر بگیرید، که از فرد مورد توجه قرار می گیرد، زیرا اغلب نشانه ای از عفونت های جدی است. چرا اسهال غازها غازها، مثل همه موجودات زنده، نیاز به مراقبت و نگهداری راحت دارند.
ادامه مطلب
Загрузка...