دسته چوب خرد شده آلمانی

انواع محبوب و خواص مفید loquat
چوب خرد شده آلمانی

انواع محبوب و خواص مفید loquat

مزرلار یک درخت میوه همیشه سبز است که میوه ها مانند زردآلو است. در داخل چهار استخوان وجود دارد. ارتفاع درخت 10 متر است، برگهای مستطیلی است. پوست میوه بسیار متراکم است، اما در داخل آن بسیار نرم و ترش است، ترکیبی از سیب، زردآلو و توت فرنگی است تا به طعم و مزه.

ادامه مطلب
Загрузка...
چوب خرد شده آلمانی

انواع محبوب و خواص مفید loquat

مزرلار یک درخت میوه همیشه سبز است که میوه ها مانند زردآلو است. در داخل چهار استخوان وجود دارد. ارتفاع درخت 10 متر است، برگهای مستطیلی است. پوست میوه بسیار متراکم است، اما در داخل آن بسیار نرم و ترش است، ترکیبی از سیب، زردآلو و توت فرنگی است تا به طعم و مزه.
ادامه مطلب
Загрузка...