دسته انگورهای دخترانه

کاتالوگ کوهنوردان چند ساله
انگورهای دخترانه

کاتالوگ کوهنوردان چند ساله

هر خانه دار می خواهد گل ها را نه تنها یک تخت گل، بلکه همچنین یک گنجشکی، یک تراس کنار خانه، تزئین کند. صعود چند ساله به شما در اینجا کمک خواهد کرد. آنها سایه را ارائه می دهند، تمام تابستان با سبزی ها را دوست دارند، پنهان کردن نقص ساختمان ها، و گل برخی از آنها دارای عطر و بوی عالی است. من پیشنهاد می کنم محبوب ترین گونه کوهنوردان را با مزایا و معایب خود در نظر بگیرم.

ادامه مطلب
Загрузка...
انگورهای دخترانه

چگونه انگور انگور را رشد دهیم

انگورهای تزئینی، به نام های دانی یا وحشی، لیانا چند ساله از جنس Parthenocissus، اغلب در طراحی چشم انداز توسط متخصصان و علاقه مندان استفاده می شود و همچنین به طور فعال برای تزئین ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله بعدی، ما خواهیم دید که آیا این گیاه را رشد می دهد یا نه، و اگر چنین باشد، چگونه است.
ادامه مطلب
انگورهای دخترانه

کاتالوگ کوهنوردان چند ساله

هر خانه دار می خواهد گل ها را نه تنها یک تخت گل، بلکه همچنین یک گنجشکی، یک تراس کنار خانه، تزئین کند. صعود چند ساله به شما در اینجا کمک خواهد کرد. آنها سایه را ارائه می دهند، تمام تابستان با سبزی ها را دوست دارند، پنهان کردن نقص ساختمان ها، و گل برخی از آنها دارای عطر و بوی عالی است. من پیشنهاد می کنم محبوب ترین گونه کوهنوردان را با مزایا و معایب خود در نظر بگیرم.
ادامه مطلب
Загрузка...