دسته مراقبت از انگور

کود انگور در پاییز فعالیت مهمی و قابل توجهی است.
مراقبت از انگور

کود انگور در پاییز فعالیت مهمی و قابل توجهی است.

ساکنان تابستانی برنامه ای برای ساخت سایت خود دارند. یک بوته انگور یک گیاه است که کاملا قطعه را تزئین می کند و همچنین از رشد آن بهره مند می شود. انگور یک محصول بسیار باستانی است که مردم کشت می کنند. اشاره به کشت این گیاه در دوران قدیم، در مناطق واقع در نزدیکی دریای مدیترانه، در کریمه و آسیای مرکزی واقع شده است.

ادامه مطلب
Загрузка...
مراقبت از انگور

مراقبت از انگور در پاییز: قوانین و راهنمایی

در پاییز، انگور به ویژه مراقبت دقیق نیاز دارد. این در حال حاضر تمام قدرت خود را به بلوغ محصول داده است، وظیفه اصلی تولید کننده به درستی آماده سازی محصول برای استراحت زمستانی است. مطمئنا بیش از یک بار شنیده اید که انگور در یک منطقه منقرض شده است و در یک همسایگی زمستان خوبی بود. چرا واقعا، فقط بر روی انواع مختلف بستگی دارد؟
ادامه مطلب
مراقبت از انگور

کود انگور در پاییز فعالیت مهمی و قابل توجهی است.

ساکنان تابستانی برنامه ای برای ساخت سایت خود دارند. یک بوته انگور یک گیاه است که کاملا قطعه را تزئین می کند و همچنین از رشد آن بهره مند می شود. انگور یک محصول بسیار باستانی است که مردم کشت می کنند. اشاره به کشت این گیاه در دوران قدیم، در مناطق واقع در نزدیکی دریای مدیترانه، در کریمه و آسیای مرکزی واقع شده است.
ادامه مطلب
Загрузка...