دسته انگور برای منطقه مسکو

بهترین انگور برای منطقه مسکو
انگور برای منطقه مسکو

بهترین انگور برای منطقه مسکو

انگور به مدت طولانی حتی برای ساکنین منطقه مرکزی و شمالی غرق شده است. پس از همه، حتی با یک دوره تابستان کوتاه، ممکن است نه تنها انواع با دوره رسیدن سریع، بلکه همچنین با طعم بسیار خوب را انتخاب کنید. در همان زمان، هر منطقه دارای ویژگی های خاص خود را از زراعت. به عنوان مثال، هنگام رشد انگور در منطقه مسکو، باید توجه زیادی به مزایای بسیار مهمی داشته باشید: در چنین شرایطی، بسیاری از بیماری ها در تاکستان ها خود را آشکار نمی کنند و آفات خیلی فعال نیستند.

ادامه مطلب
Загрузка...
انگور برای منطقه مسکو

بهترین انگور برای منطقه مسکو

انگور به مدت طولانی حتی برای ساکنین منطقه مرکزی و شمالی غرق شده است. پس از همه، حتی با یک دوره تابستان کوتاه، ممکن است نه تنها انواع با دوره رسیدن سریع، بلکه همچنین با طعم بسیار خوب را انتخاب کنید. در همان زمان، هر منطقه دارای ویژگی های خاص خود را از زراعت. به عنوان مثال، هنگام رشد انگور در منطقه مسکو، باید توجه زیادی به مزایای بسیار مهمی داشته باشید: در چنین شرایطی، بسیاری از بیماری ها در تاکستان ها خود را آشکار نمی کنند و آفات خیلی فعال نیستند.
ادامه مطلب
Загрузка...