دسته گونه های انگور pavlovsky

دستاوردهای انتخاب آماتور از محصولات انگور: انواع EG Pavlovsky
گونه های انگور pavlovsky

دستاوردهای انتخاب آماتور از محصولات انگور: انواع EG Pavlovsky

طرفداران انگور نه تنها به دنبال یافتن انواع انگور خوب هستند، بلکه همچنین برای بهبود آنها، ثبات بوته ها و کیفیت محصول را به بهترین شاخص ها می رسانند. Одним из самых известных любителей селекционировать виноградные сорта является Е.Г.Павловский, который является автором свыше 40 известных на сегодня сортов.

ادامه مطلب
Загрузка...
گونه های انگور pavlovsky

دستاوردهای انتخاب آماتور از محصولات انگور: انواع EG Pavlovsky

طرفداران انگور نه تنها به دنبال یافتن انواع انگور خوب هستند، بلکه همچنین برای بهبود آنها، ثبات بوته ها و کیفیت محصول را به بهترین شاخص ها می رسانند. Одним из самых известных любителей селекционировать виноградные сорта является Е.Г.Павловский, который является автором свыше 40 известных на сегодня сортов.
ادامه مطلب
Загрузка...