دسته گلخانه ها

اصل استفاده از درایو اتوماتیک برای گلخانه: دستگاه الکترونیکی، دو رنگ و هیدرولیک
گلخانه ها

اصل استفاده از درایو اتوماتیک برای گلخانه: دستگاه الکترونیکی، دو رنگ و هیدرولیک

فرایند خروج گلخانه، عامل اصلی است که نه تنها عملکرد، بلکه همچنین پایداری محصولات داخل آن را تحت تاثیر قرار می دهد. چند راه برای هوای گلخانه وجود دارد: اتوماتیک و دستی. با دست شامل دریچه ها، بخش ها یا گلخانه ها با سقف باز است.

ادامه مطلب
Загрузка...
گلخانه ها

اصل استفاده از درایو اتوماتیک برای گلخانه: دستگاه الکترونیکی، دو رنگ و هیدرولیک

فرایند خروج گلخانه، عامل اصلی است که نه تنها عملکرد، بلکه همچنین پایداری محصولات داخل آن را تحت تاثیر قرار می دهد. چند راه برای هوای گلخانه وجود دارد: اتوماتیک و دستی. با دست شامل دریچه ها، بخش ها یا گلخانه ها با سقف باز است.
ادامه مطلب
Загрузка...