دسته در حال رشد خیار در یک بشکه

نحوه رشد خیار در بشکه: کاشت، مراقبت، برداشت
در حال رشد خیار در یک بشکه

نحوه رشد خیار در بشکه: کاشت، مراقبت، برداشت

برای رشد باغبانی باغبان از انواع تکنیک های کشاورزی استفاده می کنند. صاحبان خرده فروشی های خانگی و کلبه های کوچک، سبزیجات و سبزیجات را در ظروف مختلف شروع کردند. کشت خیارها در یک بشکه به یک روش امیدوار کننده و محبوب تبدیل شده است. مزایای افزایش خیار در یک بشکه دارای مزایای متعددی نسبت به کاشت معمولی روی تخت است: صرفه جویی در فضا؛ بشکه می تواند در هر مکان مناسب، حتی در یک منطقه آسفالت و یا به خوبی پوشیده شده قرار گیرد؛ به دست آوردن برداشت قبلی آبیاری و مراقبت راحت تر؛ مصرف کود کمتر؛ خیارها تمیز و راحت تر جمع می شوند بدون نیاز به وجدان؛ کاشت کمتر تحت تاثیر آفات و یخ های خاک قرار می گیرد. این بشکه تزئین باغ بزرگ است، اگر رنگ و رنگ خوب باشد.

ادامه مطلب
Загрузка...
در حال رشد خیار در یک بشکه

نحوه رشد خیار در بشکه: کاشت، مراقبت، برداشت

برای رشد باغبانی باغبان از انواع تکنیک های کشاورزی استفاده می کنند. صاحبان خرده فروشی های خانگی و کلبه های کوچک، سبزیجات و سبزیجات را در ظروف مختلف شروع کردند. کشت خیارها در یک بشکه به یک روش امیدوار کننده و محبوب تبدیل شده است. مزایای افزایش خیار در یک بشکه دارای مزایای متعددی نسبت به کاشت معمولی روی تخت است: صرفه جویی در فضا؛ بشکه می تواند در هر مکان مناسب، حتی در یک منطقه آسفالت و یا به خوبی پوشیده شده قرار گیرد؛ به دست آوردن برداشت قبلی آبیاری و مراقبت راحت تر؛ مصرف کود کمتر؛ خیارها تمیز و راحت تر جمع می شوند بدون نیاز به وجدان؛ کاشت کمتر تحت تاثیر آفات و یخ های خاک قرار می گیرد. این بشکه تزئین باغ بزرگ است، اگر رنگ و رنگ خوب باشد.
ادامه مطلب
Загрузка...