دسته در حال رشد کلم پکن

کشت کلم چینی
در حال رشد کلم پکن

کشت کلم چینی

مزایای بسیاری در رشد پکن وجود دارد، حتی حقیقت این است که حتی در شرایط وسیعی از وسعت می توان به راحتی دو فصل برداشت کرد. همچنین این کلم دارای مقدار زیادی از مواد مغذی است و فقط سبزی خوشمزه است. اما هنوز هم هنوز بسیاری از آنها به وفاداری به کلم سفید معمولی باقی مانده اند.

ادامه مطلب
Загрузка...
در حال رشد کلم پکن

کشت کلم چینی

مزایای بسیاری در رشد پکن وجود دارد، حتی حقیقت این است که حتی در شرایط وسیعی از وسعت می توان به راحتی دو فصل برداشت کرد. همچنین این کلم دارای مقدار زیادی از مواد مغذی است و فقط سبزی خوشمزه است. اما هنوز هم هنوز بسیاری از آنها به وفاداری به کلم سفید معمولی باقی مانده اند.
ادامه مطلب
Загрузка...