دسته برداشت انگور در پاییز

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله
تولید با تقسیم بوش

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله

امروز اکیناسه برای اهداف زینتی و به عنوان گیاه دارویی در اروپا، آمریکای شمالی، قفقاز و روسیه رشد می کند. در طب سنتی و سنتی، و از برگ گیاه، گل و ریشه استفاده کنید. رشد اکیناسه از طریق نهال هیچ گونه مشکلی در رشد اکیناسه وجود ندارد.

ادامه مطلب
برداشت انگور در پاییز

نکات برای برداشت مناسب قلمه انگور در پاییز

برش دارای توانایی به سرعت پوست است و نهال هایی که از آنها رشد می کنند خواص مشابه و ویژگی های متنوعی مانند بوته مادر دارند. به همین دلیل پیوند زدن رایج ترین روش کاشت انگور است. چگونه برش درست را انتخاب کنید؟ زمان آماده سازی بهتر است برداشت قلمه ها در پاییز، در طول گرسنگی بوته.
ادامه مطلب