دسته لباس اسب

شرح بهترین اسب ها
لباس اسب

شرح بهترین اسب ها

رنگ اسب یکی از ویژگی های اصلی حیوان است. این ویژگی به ارث رسیده است. کت و شلوار نه تنها بر اساس رنگ بدن اسب است، بلکه با توجه به رنگ مژک، اندام، دم، حتی چشم است. تقسیم کت و شلوار بسیار روشن است، هیچ اختلاف نظر مجاز نیست. یک اسب با کت و شلوار باریک نمیتواند یک مروارید سفید رشد کند و یک اسب قرمز نمیتواند اندامهای سیاه داشته باشد.

ادامه مطلب
Загрузка...
لباس اسب

شرح بهترین اسب ها

رنگ اسب یکی از ویژگی های اصلی حیوان است. این ویژگی به ارث رسیده است. کت و شلوار نه تنها بر اساس رنگ بدن اسب است، بلکه با توجه به رنگ مژک، اندام، دم، حتی چشم است. تقسیم کت و شلوار بسیار روشن است، هیچ اختلاف نظر مجاز نیست. یک اسب با کت و شلوار باریک نمیتواند یک مروارید سفید رشد کند و یک اسب قرمز نمیتواند اندامهای سیاه داشته باشد.
ادامه مطلب
لباس اسب

اسب خبیث

وقتی صدای یک داستان عاشقانه قدیمی روسیه درباره "یک جفت اسب خبیثی که به سپیده دم زده شده" می شنوید، شما به طور ناگهانی خود را فکرمی خواهید کرد: معمولا اسب ها را بیرون می زنید چه اتفاقی می افتد؟ برای کسانی که علاقه مند هستند همه چیز را در مورد این کت و شلوار بسیار شگفت انگیز یاد بگیرند، ما در مورد جزئیات آن به طور کامل توضیح خواهیم داد. منشاء نام کت و شلوار با مبدأ نام کت و شلوار کت و شلوار اسب، هیچ قطعیت روشن وجود دارد.
ادامه مطلب
لباس اسب

رنگ اسب موش: تاریخچه، انواع رنگ

این اسب ها با فضیلت و عظمت خود به مدت طولانی جذاب بوده اند: سیاه، خلیج، سیب ... تمام این اسب ها دارای "اجداد وحشی" هستند. رنگ اسب موش - بدون استثنا کمی از تاریخ و افسانه ها اجازه دهید ما را با رنگ اسب عضلانی مقایسه کنیم. اسب این کت و شلوار دارای پشم خاکستر با رنگ قهوه ای است و اجداد اسب خاکستری است.
ادامه مطلب
لباس اسب

اسب لعنتی

اسب یک حیوان شگفت انگیز است که با فیض، اشراف و عظمتش جذاب است. اسب سواری در دنیای مدرن کمبود زیادی دارد. این کت و شلوار از کت و شلوار بیهوش است، اما دارای یک رنگ روشن تر است. کمی تاریخ اسبان رنگ خاکستری روشن حیوانات اشرافی هستند.
ادامه مطلب
Загрузка...