دسته اشکال ترکیبی انگور

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله
تولید با تقسیم بوش

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله

امروز اکیناسه برای اهداف زینتی و به عنوان گیاه دارویی در اروپا، آمریکای شمالی، قفقاز و روسیه رشد می کند. در طب سنتی و سنتی، و از برگ گیاه، گل و ریشه استفاده کنید. رشد اکیناسه از طریق نهال هیچ گونه مشکلی در رشد اکیناسه وجود ندارد.

ادامه مطلب
اشکال ترکیبی انگور

انگور Burdaka AV: بهترین فرم ها، نکات در مورد مراقبت و کاشت

پیدا کردن محدودیت های کمال انسان تقریبا غیر ممکن است. پس از همه، ما دائما در حال تلاش برای بهبود نه تنها خودمان، بلکه همه چیز را که ما را احاطه کرده است. شاید بیشتر به طبیعت می رسد، که ما آموخته ایم که تقریبا به طور کامل در مورد گیاهان کنترل می شود. انتخاب و hybridization در حال حاضر تقریبا تمام محصولات شناخته شده "اهلی"، و به ویژه انگور، که در حال رشد از هزاران سال است.
ادامه مطلب