دسته هیبرید

Sharafuga چیست: فرود و مراقبت از هیبرید
هیبرید

Sharafuga چیست: فرود و مراقبت از هیبرید

آنچه که فقط با پرورش دهندگان انجام نمی شود برای بهبود ویژگی های خاصی از انواع درختان میوه. اما رایج ترین گزینه - رشد ترکیبی از چندین والدین درختان است. گاهی اوقات از این گذرگاه نمونه هایی بسیار جالب به دست می آید که شامل شارافوگا (شرح آن در زیر ارائه شده است).

ادامه مطلب
Загрузка...
هیبرید

Sharafuga چیست: فرود و مراقبت از هیبرید

آنچه که فقط با پرورش دهندگان انجام نمی شود برای بهبود ویژگی های خاصی از انواع درختان میوه. اما رایج ترین گزینه - رشد ترکیبی از چندین والدین درختان است. گاهی اوقات از این گذرگاه نمونه هایی بسیار جالب به دست می آید که شامل شارافوگا (شرح آن در زیر ارائه شده است).
ادامه مطلب
Загрузка...