دسته گل Irgi

"از پوست به انواع توت ها"، یا چه خواصی مفید است؟
گل Irgi

"از پوست به انواع توت ها"، یا چه خواصی مفید است؟

احتمالا irga یک نام مغولی است که به معنی "درخت با چوب سخت" است. در محیط طبیعی، ایرا در تقریبا تمام قاره های منطقه معتدل توزیع می شود. Korinka (نام دوم irgi) یک گیاه دارویی است، و همه چیز در آن مفید است: از پوست به توت ها. IRGA بسیار مفید است با توجه به ترکیب آن، ایرا دارای ویژگی های مفید بسیاری است.

ادامه مطلب
Загрузка...
گل Irgi

"از پوست به انواع توت ها"، یا چه خواصی مفید است؟

احتمالا irga یک نام مغولی است که به معنی "درخت با چوب سخت" است. در محیط طبیعی، ایرا در تقریبا تمام قاره های منطقه معتدل توزیع می شود. Korinka (نام دوم irgi) یک گیاه دارویی است، و همه چیز در آن مفید است: از پوست به توت ها. IRGA بسیار مفید است با توجه به ترکیب آن، ایرا دارای ویژگی های مفید بسیاری است.
ادامه مطلب
Загрузка...