دسته کاملیا ژاپنی

انواع چراغ های روشنایی گیاهان
نهال

انواع چراغ های روشنایی گیاهان

نور طبیعی یکی از اولین مکان های زندگی موجودات زنده است، اما همه چیزهای زنده نمی توانند به مقدار مناسب زمان برسد تا به خورشید برسد. این مسئله گیاهانی است که در فاز رشد فعال قرار دارند و نیاز به نور اضافی دارند که توسط چراغ برای نهال ها برای آنها فراهم می شود.

ادامه مطلب
کاملیا ژاپنی

نکات برجسته کاشت و مراقبت از باغ camellia

در پشت کاملی ها، باغ با شناسایی ریشه ها با گل رز ها، تنها کسانی که در زمستان گل می دهند زمانی که تمام گیاهان خواب می گیرند ریشه دارد. اگر چه شباهت این دو رنگ تنها در ظاهر آنهاست: پومپ و شکل. اما باغچه کاملیا از سایر درختچه های زینتی در کشاورزی خود متفاوت است؛ کاشت و مراقبت از آن ویژه است.
ادامه مطلب