دسته سالاد

انواع چراغ های روشنایی گیاهان
نهال

انواع چراغ های روشنایی گیاهان

نور طبیعی یکی از اولین مکان های زندگی موجودات زنده است، اما همه چیزهای زنده نمی توانند به مقدار مناسب زمان برسد تا به خورشید برسد. این مسئله گیاهانی است که در فاز رشد فعال قرار دارند و نیاز به نور اضافی دارند که توسط چراغ برای نهال ها برای آنها فراهم می شود.

ادامه مطلب
سالاد

انواع سالاد

فرهنگ غذای ما به تدریج تغییر می کند. منابع اینترنتی و نمایش های پخت و پز چند در تلویزیون ارائه می دهد تا چیزی جدید، غیر معمول و یا حتی عجیب و غریب بخورند، و دامنه فروشگاه نیز به سرعت در حال گسترش است. و در اینجا در دستور العمل ها و در قفسه مغازه ها گاهی اوقات سبزیجات بسیاری از گونه ها را می بینیم که برای لبه های ما عجیب و غریب هستند.
ادامه مطلب