دسته مالواسه

انواع چراغ های روشنایی گیاهان
نهال

انواع چراغ های روشنایی گیاهان

نور طبیعی یکی از اولین مکان های زندگی موجودات زنده است، اما همه چیزهای زنده نمی توانند به مقدار مناسب زمان برسد تا به خورشید برسد. این مسئله گیاهانی است که در فاز رشد فعال قرار دارند و نیاز به نور اضافی دارند که توسط چراغ برای نهال ها برای آنها فراهم می شود.

ادامه مطلب
مالواسه

ویژگی های کشت و مراقبت از گلدان

مالو (گل رز، گلدان) - یک گیاه شناخته شده بشریت برای بیش از 3000 سال است. اغلب این گیاه زینتی به خوبی فراموش شده است اما امروز چیزی شگفت انگیز است. مزیت اصلی آن سادگی و استقامت است. برای حداقل تلاش و توجه از طرف شما، گل شما را با غنای سایه ها، زیبایی گل آذین، عسل خوشمزه، تزئینات شفا می دهد.
ادامه مطلب