دسته Medvedka

چگونه با Medvedka در کلبه ی تابستان خود مقابله کنید، روش های یادگیری را یاد بگیرید
Medvedka

چگونه با Medvedka در کلبه ی تابستان خود مقابله کنید، روش های یادگیری را یاد بگیرید

هنگامی که در کلبه تابستان گیاهان خشک می شوند، علیرغم آبیاری منظم، احتمال بالا بودن این علت خرس وجود دارد. Medvedka یک آفات خطرناک است که می تواند به طور قابل توجهی به محصول آسیب برساند و گیاهان چند ساله را ویران کند. این ساکن زیرزمینی ریشه های شاخه های جوان و گیاهان بالغ را می کشد که منجر به مرگ آنها می شود.

ادامه مطلب
Загрузка...
Medvedka

چگونه با Medvedka در کلبه ی تابستان خود مقابله کنید، روش های یادگیری را یاد بگیرید

هنگامی که در کلبه تابستان گیاهان خشک می شوند، علیرغم آبیاری منظم، احتمال بالا بودن این علت خرس وجود دارد. Medvedka یک آفات خطرناک است که می تواند به طور قابل توجهی به محصول آسیب برساند و گیاهان چند ساله را ویران کند. این ساکن زیرزمینی ریشه های شاخه های جوان و گیاهان بالغ را می کشد که منجر به مرگ آنها می شود.
ادامه مطلب
Загрузка...