دسته خربزه

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله
تولید با تقسیم بوش

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله

امروز اکیناسه برای اهداف زینتی و به عنوان گیاه دارویی در اروپا، آمریکای شمالی، قفقاز و روسیه رشد می کند. در طب سنتی و سنتی، و از برگ گیاه، گل و ریشه استفاده کنید. رشد اکیناسه از طریق نهال هیچ گونه مشکلی در رشد اکیناسه وجود ندارد.

ادامه مطلب
خربزه

چگونه خربزه خشک شده را در خانه انجام دهید

مردم مدرن نیاز به توجه به آنچه دارند می خورند. خربزه دارای ویژگی های عالی است: آن را با جامد، عطر، طعم شیرین فوق العاده مشخص شده است. هنگامی که به طور متوسط ​​استفاده می شود، مفید است. اما همه نمی دانند مفید بودن خربزه خشک شده. و این به نفع بدن انسان کمتر از تازه، و همان شیرین، معطر و خوشمزه است.
ادامه مطلب