دسته میرابیلیس

چگونه برای رشد Mirabilis از دانه، کاشت گیاهان راه
میرابیلیس

چگونه برای رشد Mirabilis از دانه، کاشت گیاهان راه

زیبایی شب گل است که بسیار نادر است، گرچه حتی یک تازه کار می تواند آن را اداره کند. این گیاه با ظاهر بسیار عجیب و غریب، عضو خانواده نیکاگون است که حدود 60 گونه دارد. Mirabilis نیز از این واقعیت شگفت زده شده است که او می تواند توسط رنگ های مختلف نشان داده شود و می تواند بیش از حد گرده افشانی کند.

ادامه مطلب
Загрузка...
میرابیلیس

چگونه برای رشد Mirabilis از دانه، کاشت گیاهان راه

زیبایی شب گل است که بسیار نادر است، گرچه حتی یک تازه کار می تواند آن را اداره کند. این گیاه با ظاهر بسیار عجیب و غریب، عضو خانواده نیکاگون است که حدود 60 گونه دارد. Mirabilis نیز از این واقعیت شگفت زده شده است که او می تواند توسط رنگ های مختلف نشان داده شود و می تواند بیش از حد گرده افشانی کند.
ادامه مطلب
Загрузка...