دسته Nutria نژاد

فهرست گونه های رنگی نتریا با عکس
Nutria نژاد

فهرست گونه های رنگی نتریا با عکس

Breeding nutria برای بسیاری از کشاورزان تبدیل به یک کسب و کار سودآور است، زیرا این جوندگان بزرگ متفاوت نه تنها گوشت رژیم غذایی، بلکه خز با کیفیت بالا، که در صنایع سبک استفاده می شود. با تشکر از کار پرورش، سنگهای رنگی نتریا پرورش یافتند. پوسته هایی از این حیوانات بیش از پوست های استاندارد معمول ارزشمند هستند.

ادامه مطلب
Загрузка...
Nutria نژاد

فهرست گونه های رنگی نتریا با عکس

Breeding nutria برای بسیاری از کشاورزان تبدیل به یک کسب و کار سودآور است، زیرا این جوندگان بزرگ متفاوت نه تنها گوشت رژیم غذایی، بلکه خز با کیفیت بالا، که در صنایع سبک استفاده می شود. با تشکر از کار پرورش، سنگهای رنگی نتریا پرورش یافتند. پوسته هایی از این حیوانات بیش از پوست های استاندارد معمول ارزشمند هستند.
ادامه مطلب
Загрузка...