دسته اکسیژن

اکسیژن: استفاده، خواص سودمند و منع مصرف
اکسیژن

اکسیژن: استفاده، خواص سودمند و منع مصرف

ترشی معمولی - گیاه یک یا چند ساله گیاه یا بوته ای متعلق به خانواده Oleaceae است. انواع مختلف اسیدی وجود دارد. برای قسمت غالب گیاهان، برگ های سه، چهار، یا پنج لوب در قلمه های بلند در حال حاضر وجود دارد؛ آنها تحت تحریک مکانیکی، محافظت از بارش و نور آفتاب سوختگی قرار می گیرند.

ادامه مطلب
Загрузка...
اکسیژن

اکسیژن: استفاده، خواص سودمند و منع مصرف

ترشی معمولی - گیاه یک یا چند ساله گیاه یا بوته ای متعلق به خانواده Oleaceae است. انواع مختلف اسیدی وجود دارد. برای قسمت غالب گیاهان، برگ های سه، چهار، یا پنج لوب در قلمه های بلند در حال حاضر وجود دارد؛ آنها تحت تحریک مکانیکی، محافظت از بارش و نور آفتاب سوختگی قرار می گیرند.
ادامه مطلب
Загрузка...