دسته پریمان

سقوط دروغ (sedum): کشت
انواع قارچ

سقوط دروغ (sedum): کشت

اگر توجه خود را با یک فرش زیبا گل، که به نظر می رسد مانند یک نقطه روشن در یک تخت گل، تپه و یا یک منطقه انتخاب شده، جذاب می شود، احتمالا شما شاهد یک اشتباه بزرگ زراعی خواهید بود. بی نظیر، سایه دوست داشتنی، بدون نیاز، مقاوم در برابر سرما مقاوم در برابر ساکشن چند ساله تزئینی. شرح گیاه شناسی گیاه علفی بر روی ریزوم ها خزنده می شود.

ادامه مطلب
پریمان

شرح و عکس های گونه های معمولی و گونه های برنج

Periwinkle (از لاتین وینکا) - چمن چند ساله خزنده بر روی زمین یا بوته نیمه بوته است، بنابراین سخت است که در بسیاری از ملت ها نشاط زندگی و توانایی، توانایی مقاومت در برابر بیماری ها، ارواح شیطانی و چشم بد، و به وجود آوردن رفاه، عشق و شادی
ادامه مطلب