دسته غذای حیوان خانگی

انواع چراغ های روشنایی گیاهان
نهال

انواع چراغ های روشنایی گیاهان

نور طبیعی یکی از اولین مکان های زندگی موجودات زنده است، اما همه چیزهای زنده نمی توانند به مقدار مناسب زمان برسد تا به خورشید برسد. این مسئله گیاهانی است که در فاز رشد فعال قرار دارند و نیاز به نور اضافی دارند که توسط چراغ برای نهال ها برای آنها فراهم می شود.

ادامه مطلب
غذای حیوان خانگی

تفاوت بین کیک آفتابگردان و غذا چیست؟

کیک و کیک های نفتی انواع مختلفی از زباله های اصلی محصولات فنی با هدف پردازش دانه های آفتابگردان هستند. معمولا تفاوت بین کیک و غذا ناچیز است، زیرا آنها در تولید روغن آفتابگردان و سایر محصولات غذایی به دست می آیند. با توجه به محتوای بالا مواد معدنی، ویتامین ها و اجزای مفید، این محصولات ضایعات استفاده نمی شود، اما به طور فعال در کشاورزی به عنوان خوراک استفاده می شود.
ادامه مطلب