دسته کاشت زردآلو بهار

سقوط دروغ (sedum): کشت
انواع قارچ

سقوط دروغ (sedum): کشت

اگر توجه خود را با یک فرش زیبا گل، که به نظر می رسد مانند یک نقطه روشن در یک تخت گل، تپه و یا یک منطقه انتخاب شده، جذاب می شود، احتمالا شما شاهد یک اشتباه بزرگ زراعی خواهید بود. بی نظیر، سایه دوست داشتنی، بدون نیاز، مقاوم در برابر سرما مقاوم در برابر ساکشن چند ساله تزئینی. شرح گیاه شناسی گیاه علفی بر روی ریزوم ها خزنده می شود.

ادامه مطلب
کاشت زردآلو بهار

زردآلو گیاهی در بهار: بهترین راهنمایی

چه کسی از لذت خودداری می کند با میوه های تازه خوشمزه - زردآلو های شاداب رسیده در خانه رشد می کنند؟ علاوه بر این، در حال حاضر، به لطف انواع مختلف، تبدیل شده است که آنها را قادر به رشد نه تنها در جنوب، بلکه در مناطق دیگر که در آن شرایط آب و هوایی در آب و هوای شدید متفاوت است.
ادامه مطلب