دسته پرورش ماهيچه اي

صمغ: کاشت، رشد و مراقبت
پرورش ماهيچه اي

صمغ: کاشت، رشد و مراقبت

Honeysuckle گیاهی است که نماینده خانواده Honeysuckle است. این بیشتر در آسیای شرقی و هیمالیا وجود دارد. اغلب این گیاه را می توان در باغ های ما مشاهده کرد، زیرا آن کاملا دوام و پربار است. در باغ ها در سرزمین ما، دو نوع گیاهان رایج هستند: ماهي خوار خوراکی و ماهيچه اي آبی.

ادامه مطلب
Загрузка...
پرورش ماهيچه اي

صمغ: کاشت، رشد و مراقبت

Honeysuckle گیاهی است که نماینده خانواده Honeysuckle است. این بیشتر در آسیای شرقی و هیمالیا وجود دارد. اغلب این گیاه را می توان در باغ های ما مشاهده کرد، زیرا آن کاملا دوام و پربار است. در باغ ها در سرزمین ما، دو نوع گیاهان رایج هستند: ماهي خوار خوراکی و ماهيچه اي آبی.
ادامه مطلب
Загрузка...