دسته آلو

ویژگی های ارقام رو به رشد: کاشت و مراقبت
آلو

ویژگی های ارقام رو به رشد: کاشت و مراقبت

آلو برای مدت طولانی رشد کرده است. این نکته ای است که فردی را دیدم که این توت ها را جذاب و خوشمزه نمی کند. آلو در هر جایی استفاده می شود: آنها کمپوت خوشمزه، مربا، حبوبات و سس ها را می سازند. آلو می تواند یخ زده و خشک شود. و کسانی که یک کلبه دارند، می توانند انواع مختلف آلو را بدون تلاش ویژه ای رشد دهند.

ادامه مطلب
Загрузка...
آلو

ویژگی های ارقام رو به رشد: کاشت و مراقبت

آلو برای مدت طولانی رشد کرده است. این نکته ای است که فردی را دیدم که این توت ها را جذاب و خوشمزه نمی کند. آلو در هر جایی استفاده می شود: آنها کمپوت خوشمزه، مربا، حبوبات و سس ها را می سازند. آلو می تواند یخ زده و خشک شود. و کسانی که یک کلبه دارند، می توانند انواع مختلف آلو را بدون تلاش ویژه ای رشد دهند.
ادامه مطلب
Загрузка...