"ملکه باغ"

گل سرخ در باغ: قوانین برای کاشت، پیرایش و رشد گل

گل رز یک گل جهانی است که نه تنها برای تزئین هر رویداد مناسب است، بلکه باعث می شود که ما در روزهای هفته از رنگ آن خوشحال باشیم. در مورد دوم، گل رز خانگی (باغ) وجود دارد، که اغلب قلمرو املاک خصوصی را تزئین می کند. با این حال، سوال "چگونه گیاه گل رز؟" همچنان بسیاری از باغبان را تحریک می کند.

ادامه مطلب