دسته توالت

انواع چراغ های روشنایی گیاهان
نهال

انواع چراغ های روشنایی گیاهان

نور طبیعی یکی از اولین مکان های زندگی موجودات زنده است، اما همه چیزهای زنده نمی توانند به مقدار مناسب زمان برسد تا به خورشید برسد. این مسئله گیاهانی است که در فاز رشد فعال قرار دارند و نیاز به نور اضافی دارند که توسط چراغ برای نهال ها برای آنها فراهم می شود.

ادامه مطلب
توالت

چگونه و کجا برای ساخت یک توالت در کشور

البته، در کشور، بهترین استراحت از هوا آلوده به شهر. با این حال، بدون برخی از امکانات می تواند در حومه شهر انجام نمی شود. نیاز به یک توالت باعث می شود که شما در مورد انتخاب نوع و مکان چنین ساختمانی فکر کنید. توالت در کشور، چگونگی انتخاب یک مکان برای ساختن قبل از اینکه توالت حمام را با دستان خود بسازید، باید محل آن را تعیین کنید.
ادامه مطلب
توالت

بودجه برای مخازن

بسیاری از مردم با مشکل تمیز کردن مخازن در مناطق حومه مواجه هستند. اگر سیستم روحی مرکزی در روستا وجود نداشته باشد، شما باید خودتان را تجهیز کنید: یک مخزن مخزن بگذارید یا فقط سوراخ را بکشید. در هر صورت، هر نوع مخزن نیاز به نظافت منظم دارد. ما در مورد این روش ها و تکنیک های تمیز کردن سیلوها در این مقاله بحث خواهیم کرد.
ادامه مطلب
توالت

گنجه کاسه خشک برای دادن، اصل کار، دست

یکی از دلایل اصلی که برخی از مردم به استراحت در کشور دوست ندارند، کمبود امکانات رفاهی است. بازدید از توالت راحت قطعا موقعیت پیشرو را اشغال می کند. دلایل متعددی وجود دارد که ایجاد یک توالت "همانند در خانه" غیرممکن است - عدم امکان اتصال به کارخانه تصفیه به علت دور بودن یا هزینه بالای سیستم فاضلاب مستقل.
ادامه مطلب