دسته سالویا

علفزار سیج: خواص دارویی، استفاده، منع مصرف
سالویا

علفزار سیج: خواص دارویی، استفاده، منع مصرف

مریم شناخته شده (یا salvia) یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است. این در دوران باستان، سپس در قرون وسطی گسترش یافت و بسیار محبوب بود که مریم گلی به خصوص گیاه دارویی رشد کرد. سیج محل تولد مدیترانه است. امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی (عمدتا در ایتالیا و جنوب شرقی اروپا) کشت می شود.

ادامه مطلب
Загрузка...
سالویا

علفزار سیج: خواص دارویی، استفاده، منع مصرف

مریم شناخته شده (یا salvia) یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی است. این در دوران باستان، سپس در قرون وسطی گسترش یافت و بسیار محبوب بود که مریم گلی به خصوص گیاه دارویی رشد کرد. سیج محل تولد مدیترانه است. امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی (عمدتا در ایتالیا و جنوب شرقی اروپا) کشت می شود.
ادامه مطلب
Загрузка...