دسته اسپانبند

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله
تولید با تقسیم بوش

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله

امروز اکیناسه برای اهداف زینتی و به عنوان گیاه دارویی در اروپا، آمریکای شمالی، قفقاز و روسیه رشد می کند. در طب سنتی و سنتی، و از برگ گیاه، گل و ریشه استفاده کنید. رشد اکیناسه از طریق نهال هیچ گونه مشکلی در رشد اکیناسه وجود ندارد.

ادامه مطلب
اسپانبند

چگونه، زمان و چگونگی مالچ گوجه فرنگی در زمین باز

مالچ کردن یک روش حفاظت از خاک برای بهبود خواص آن است. و نه تنها - مالچ دیگر توابع مهم مورد نیاز برای رشد محصولات باغبانی، به ویژه گوجه فرنگی را انجام می دهد. به درستی و در زمان، مالچ گوجه فرنگی در میدان باز صرفه جویی قدرت خود را برای مراقبت از تخت و تضمین برداشت خوب است.
ادامه مطلب