دسته یوپوربیا

Euphorbia: مزایا و آسیب
یوپوربیا

Euphorbia: مزایا و آسیب

Euphorbia یک گیاه چند ساله است که تقریبا در تمام قاره ها رشد می کند. بیش از هزار گونه از این گیاه وجود دارد. نام گیاه "spurge" به دلیل استقرار گیاهان و برگ گیاه با آب سفید ضخیم، شبیه شیر است. خواص مفید شیر از Euphorbia عسل از Euphorbia دارای طعم خاص و عطر غیر معمول است.

ادامه مطلب
Загрузка...
یوپوربیا

Euphorbia: مزایا و آسیب

Euphorbia یک گیاه چند ساله است که تقریبا در تمام قاره ها رشد می کند. بیش از هزار گونه از این گیاه وجود دارد. نام گیاه "spurge" به دلیل استقرار گیاهان و برگ گیاه با آب سفید ضخیم، شبیه شیر است. خواص مفید شیر از Euphorbia عسل از Euphorbia دارای طعم خاص و عطر غیر معمول است.
ادامه مطلب
Загрузка...