دسته انواع آفتابگردان

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله
تولید با تقسیم بوش

ویژگی های کشت اکیناسه: کاشت و مراقبت از چند ساله

امروز اکیناسه برای اهداف زینتی و به عنوان گیاه دارویی در اروپا، آمریکای شمالی، قفقاز و روسیه رشد می کند. در طب سنتی و سنتی، و از برگ گیاه، گل و ریشه استفاده کنید. رشد اکیناسه از طریق نهال هیچ گونه مشکلی در رشد اکیناسه وجود ندارد.

ادامه مطلب
انواع آفتابگردان

"آفتابگردان": انواع آفتابگردان

آفتابگردان یکی از گیاهان قابل تشخیص است نه تنها به دلیل ظاهر زیبا و روشن آن، بلکه همچنین به عنوان منبع روغن نباتی نیز شناخته شده است. پتانسیل این فرهنگ هنوز به طور کامل افشا نشده است، که این امکان را برای تولید انواع بیشتر و بیشتر از ارقام مسن تر از نظر شاخص ها فراهم می آورد.
ادامه مطلب