"ولادیمیرتس"

ویژگی های استفاده از تراکتور T-25، مشخصات فنی آن

تراکتور T-25 یک تراکتور چرخ دار تولید شده در چند نسخه است. تراکتور برای کشت سطحی سطحی و برای کار حمل و نقل در نظر گرفته شد. آیا می دانید؟ تراکتور در حال حاضر در دسترس است. تاریخ تولید "ولادیمیر" تاریخچه تراکتور T-25 "ولادیمیرتس" در سال 1966 آغاز شد.

ادامه مطلب