دسته کرم ها

مزایای و پرورش کرم کالیفرنیا
کرم ها

مزایای و پرورش کرم کالیفرنیا

کرم های کالیفرنیا و پرورش آنها در منزل شغلی سودآور برای هر دو کلبه دار و ماهیگیر است. عملکرد طول عمر و باور نکردنی آنها، که دو برابر بیشتر از بستگان آنهاست، دلایل اصلی پرورش آنها است. اما هر کسب و کار دارای ظرافت های خاص خود است. و به نظر می رسد، یک کار ساده مانند کرم های پرورش، هنوز هم نیاز به برخی از دانش در زمینه vermicultivation است.

ادامه مطلب
Загрузка...
کرم ها

مزایای و پرورش کرم کالیفرنیا

کرم های کالیفرنیا و پرورش آنها در منزل شغلی سودآور برای هر دو کلبه دار و ماهیگیر است. عملکرد طول عمر و باور نکردنی آنها، که دو برابر بیشتر از بستگان آنهاست، دلایل اصلی پرورش آنها است. اما هر کسب و کار دارای ظرافت های خاص خود است. و به نظر می رسد، یک کار ساده مانند کرم های پرورش، هنوز هم نیاز به برخی از دانش در زمینه vermicultivation است.
ادامه مطلب
Загрузка...