دسته درخت سیب Zhigulevskoye

انواع چراغ های روشنایی گیاهان
نهال

انواع چراغ های روشنایی گیاهان

نور طبیعی یکی از اولین مکان های زندگی موجودات زنده است، اما همه چیزهای زنده نمی توانند به مقدار مناسب زمان برسد تا به خورشید برسد. این مسئله گیاهانی است که در فاز رشد فعال قرار دارند و نیاز به نور اضافی دارند که توسط چراغ برای نهال ها برای آنها فراهم می شود.

ادامه مطلب
درخت سیب Zhigulevskoye

انواع اپل "Zhigulevskoe". مهم است که باغبان را بدانید

همه چیز در مورد ویژگی های مختلف سیب ها بسیار دشوار است. پس از همه، در بسیاری از سایت های شما فقط می توانید گزیده ای از اطلاعات لازم را پیدا کنید. در این مقاله ما سعی کردیم تمام اطلاعات مفید و ضروری را برای کسانی که سیب های مختلف "Zhigulevskoe" را در طرح باغ خود می گذرانند، مناسب سازیم. علاوه بر ویژگی های مورد نیاز برای کاشت و نگهداری درختان.
ادامه مطلب