دسته Antonovka

انواع سیب زمستانه: آنتونیووا و طلوع آفتاب
Antonovka

انواع سیب زمستانه: آنتونیووا و طلوع آفتاب

اگر حداقل یک قطعه کوچک باغی را در اختیار دارید، تصمیم درستی است که یک درخت سیب زمستانی بر روی آن بگذارید، زیرا برداشت آن دقیقا همان زمانی است که میوه کمی دارد لذت خواهد برد. برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از انواع اولویت را انتخاب کنید، لازم است با برخی از آنها به طور دقیق آشنا شوید.

ادامه مطلب
Загрузка...
Antonovka

انواع سیب زمستانه: آنتونیووا و طلوع آفتاب

اگر حداقل یک قطعه کوچک باغی را در اختیار دارید، تصمیم درستی است که یک درخت سیب زمستانی بر روی آن بگذارید، زیرا برداشت آن دقیقا همان زمانی است که میوه کمی دارد لذت خواهد برد. برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از انواع اولویت را انتخاب کنید، لازم است با برخی از آنها به طور دقیق آشنا شوید.
ادامه مطلب
Загрузка...